Liivitietoa

versio 2 (tarkempi)

Suomalainen nainen ostaa hieman alle 1,5 rintaliivit vuodessa. Tekstiilikauppiaiden liiton kuluttajakyselyn mukaan noin 70 % naisilta ei ole koskaan ammattimaisesti mitattu rintaliivien kokoa tai mittaamisesta on kulunut vähintään viisi vuotta. Euroopassa vuonna 2018 järjestetyssä alan konferenssissa luvun arveltiin kansainvälisesti olevan jopa yli 80%. Yhtenä syynä ilmiöön pidetään sitä, että liivejä tilataan enenevissä määrin verkkokaupoista ilman sovittamista. Tämä selittää sitä, että suurin osa suomalaisista naisista (arviolta yli 60 %) kulkee väärän kokoisissa tai mallisissa rintaliiveissä. On hyvä pitää mielessä, että vaikka vuodet eivät lisäkiloja merkittävästi toisikaan, muuttuvat vartalon painopisteet ajan saatossa paikasta toiseen. Sopivaa liivikokoa ja mallia on siis syytä arvioida yhdessä ammattilaisen kanssa säännöllisin väliajoin.

Tunnuksenomaista oikeankokoisille ja mallisille liiveille on, että ne eivät muodosta minkäänlaisia ”muhkuroita” selkään, eivätkä nouse takaa liian ylös. Liian pieni tai vain väärän mallinen kuppi saa myös rinnat pursuilemaan epämukavasti ja ikävän näköisesti ulos. Niin sanottuja ongelmavartaloita ei kuitenkaan ole olemassakaan, vaan kaikille on varmasti löydettävissä liivit, jotka tukevat oikeista paikoista ja antavat ryhtiä koko vartalolle. Hyvät rintalihasta tukevat rintaliivit ovat myös avainasemassa vartalon ääriviivojen säilyttämisessä taistelussa ajan hammasta vastaan. Tärkein tunnusmerkki oikean kokoisille ja mallisille liiveille on kuitenkin se, että ne on ilo pukea päälle.

Ainoa keino Juuri oikean kokoisten ja täydellisesti istuvien liivien löytymisen varmistamiseksi on perusteellinen mittaus ja sovitusprosessi. Rintaliivien ostaminen tai tilaaminen sovittamatta on suoranaista hakuammuntaa, missä tarvitaan jo melkoista tuuria.